Fandaharana ho an’ny tanora


Fifaninanana Soratra Masina

Efa mihoatra ny fito taona izao ny fiaraha-miasa mahomby teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana. Amin’ny alalan’ireo “Media” na fitaovam-pifandraisana moa no entin’ny FF mitory ny Filazantsara ho an’ireo mpianatra. Anisan’ireny ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours Biblique par Correspondance” izay hianarany ny Tenin’Andriamanitra, sy ireo bokikely Literatiora Kristiana, ary ny horonan-tsarimihetsika. Araka ny programan’asan’ny ‘Club’ Feon’ny Filazantsara (FF) eo anivon’ny Lycée Nanisana dia misy fifaninanana Soratra Masina isan-taona izay karakarain’ny FF hampitana ny hafatry ny Baiboly ho an’ireo mpianatra, indrindra ireo mpikambana ao amin’ny ‘Club FF’. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia notanterahina ny 16 Martsa 2016 izany. Ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ilay dia makany an-danitra” no nametrahana fanontaniana an-tsoratra. Nahatratra 67 ireo mpianatra nandray anjara ka ireo folo voalohany dia nahazo loka avokoa. Ny fikendrena tamin’izao fifaninana izao moa dia ny hampitana amin’ireo tanora ny hafatry ny Baiboly araka ny voasoratra ao amin’ny Jaona 14:6 “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako”

DSC_0611 DSC_0618
DSC_0638 DSC_0702
DSC_0723 DSC_0741
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: