MASIRASIRA FAHARATSIANA.

« Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy Paska ho antsika; » I Kor 5:7 Ny fomba fanaon’ny jiosy rehefa hankalaza ny Paska dia ariana ireo sira (lalivay) taloha rehetra, ary dia tena nokarohina mafy tokoa izay sira taloha hanariana azy, ka mampiasa jiro mihitsy hikarohana […]