LASA SAHADY NY PASKA. Tsy lasa sahady ka!

« Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo hianareo mandra-pihaviny. » I Korintiana 11:26 Fa Kristy raha novonoina, dia voalaza fa Paska ho antsika. Ary isaky ny mandray ny fanasan’ny Tompo isika dia mahatsiaro Azy: izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Isaky ny mihinana […]