FANAMBARAN’ANDRIAMANITRA NY TENANY

“Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona Izy” (Asan’ny Apostoly 14:17) Ao amin’ny tantara iray nosoratan’i Feodor M. Dostoevsky mitondra ny lohateny hoe ‘Karamasov miarahalahy avy”, dia voalaza fa ny anankiray amin’ireo mpirahalahy ireo dia mitonon-tena ho tsy mino an’Andriamanitra. Kanefa, mandrakariva izy dia miresaka ny momba an’Andriamanitra. Mety mihatra amin’ireny olona izay manondro […]