Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”


Anjaran’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” ny Fampiofanana farany (2015/2016)

Namarana ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha enina ho an’ny Taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015/May 2016) ny Feon’ny Filazantsara (FF), ny Sabotsy 07 May 2015 lasa teo. Tao amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana Bel Air moa no toerana nanatanterahana izany. Nahatratra 56 ireo Mpiara-miasa an-tsitrapo tonga niofana, izay avy amin’ny Fiangonana (FLM, FJKM, METM), Lycée sy Oniversite ary Fonja Antanimora, eto amin’ny Faritra Antananarivo sy ny manodidina. Ny fikendrena tamin’izao dia ny hisian’ny fahombiazana bebe kokoa hatrany amin’ny asa fanompoana izay anoloran’izy ireo tena, ka hahatonga olona maro ho ao amin’ny Fiangonana misy azy avy. Ireto avy ireo lohahevitry ny Fampiofanana nentina ho azy ireo tamin’izany:
1) FAMPAHAFANTARANA NY FEON’NY FILAZANTSARA
2) NAHOANA ISIKA NO MITORY NY FILAZANTSARA?
3) NY FITORIANA NY FILAZANTSARA
4) IREO FOMBA FITORIANA MARO SAMIHAFA
Nisaotra sy nankasitraka ny “FF”avokoa moa ireo mpiofana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanolorana sertifika teo am-pamaranana.

DSC_0917 DSC_0916
DSC_0927 DSC_0971
DSC_0931 DSC_0943
DSC_0947 DSC_1010
DSC_1059 DSC_0999
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: