FO VATO

« Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo hianareo. » (Ezekiela 36:26) Raha ny olombelona no resahina dia azo atao hoe taova iray antoky ny hahaveloman’ny olona ny fo. Raha ny Soratra Masina indray no resahina dia voalaza fa amin’ny fo […]