Faritra faha 3, FLM Toby Fanantenana 67 Ha

Miasa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tenin’Andriamanitra. Maro ireo Sampana eo anivon’ny Fiangonana no miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny « Cours Biblique par Correspondance », ho fampiorenana sy fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mambra ao aminy. Ho an’ny FLM Toby Fanantenana 67 Ha, ny Faritra faha telo ao amin’io Fiangonana […]