NY FANARAHANA NY TOMPO

« Fa hoy i Abrahama taminy: Raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hino izy, na dia misy mitsangana amin’ny maty aza. » Lioka 16:31 Nananatra ny Fariseo izay fatra-mpitia vola Jesosy ary tamin’izany no nilazany ny tantaran’ilay mpanankarena nanaram-po fatratra isan’andro tamin’ny fahafinaretana, ary nisy olo-mahantra ferena napetraka teo anilan’ny vavahadiny. […]

Club FF, Lycée nanisana

Ny antony ahavelomako Araka ny efa voalaza tany aloha dia mivory isaky ny Talata atoandro (12 ora 30mn – 1 ora 30mn) ireo mpikambana ao anatin’ny Cub FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fotoana izay nataon’izy ireo handinihana ny Tenin’Andriamanitra, na hamelabelarana lohahevitra iray izay arahina fiifampizarana sy fifampaherezana eo amin’ny fianarana izay atao. Isaky ny […]