NY FANARAHANA NY TOMPO

juin 3, 2016

« Fa hoy i Abrahama taminy: Raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hino izy, na dia misy mitsangana amin’ny maty aza. » Lioka 16:31

Nananatra ny Fariseo izay fatra-mpitia vola Jesosy ary tamin’izany no nilazany ny tantaran’ilay mpanankarena nanaram-po fatratra isan’andro tamin’ny fahafinaretana, ary nisy olo-mahantra ferena napetraka teo anilan’ny vavahadiny. Ny didy rehetra dia voafehy amin’ny didy roa: Fitiavana an’i Jehovah, ary Fiatiavana ny namana. Io no mariky ny hazo fijaliana. Ny fitiavana an’i Jehovah no ahafahana mitia ny namana. Jesosy no nahatanteraka ny fampihavanana. Ity mpanakarena eto ity dia tsy nahatsiaro akory ny fisian’ity mahantra napetraka teo anilan’ny vavahadiny ity. Misy andraikitra omen’Andriamanitra ny mino: mitia ny namany, ary ety antany izany andraikitra izany, fa rehefa maty dia tsy misy inona azo atao intsony. Marina fa ny fihavanana amin’Andriamanitra no mialoha ny fitiavana ny namana, kanefa rehefa mihavana Aminy isika dia apetraka eo anatrehantsika ny adidy: fitiavana ny namana. Rehefa maty mantsy dia tsy maintsy hotsaraina na ny mino na ny tsy mino. Eto an-tany ihany izany adidy izany. Any ankoatra dia mizara roa miavaka tsara ny itoerana: ny fiainana mandrakizay, ary ny fiainant-tsy hita. Izay ao amin’ny Tompo no mankany amin’ny fiainana mandrakizay. Eto antany isika dia mila mamaky ny Soratra Masina ary mankato izay lazainy sy mihaino ireny mpaminany (mpanambara ny sitrapon’Andriamanitra, na mpitoriteny satria ni finoana dia avy amin’ny toriteny) ireny ka rehefa tsy mibebeaka amin’izany isika, ka na dia hisy irahina hidina avy any an-danitra aza dia tsy hino ihany isika. Dieny ety an-tany, afaka manao izay tokony atao àry isika dia mieritreritra hoe: mbola ho tsaraina aho amin’izao ataoko izao, ka raha mbola afaka manome na dia rano indray mitete izay olona mila izany dia hanao izany fa tsy hanaram-po amin’ny fahafinaretana.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Club FF, Lycée nanisana

juin 3, 2016

Ny antony ahavelomako

Araka ny efa voalaza tany aloha dia mivory isaky ny Talata atoandro (12 ora 30mn – 1 ora 30mn) ireo mpikambana ao anatin’ny Cub FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fotoana izay nataon’izy ireo handinihana ny Tenin’Andriamanitra, na hamelabelarana lohahevitra iray izay arahina fiifampizarana sy fifampaherezana eo amin’ny fianarana izay atao. Isaky ny Talata faha telo ao anatin’ny volana dia ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara no mitondra ny Tenin’Andriamanitra na lohahevitra iray hifanakalozana amin’izy ireo. Ho an’ity volana May 2016 ity ary dia niompana tamin’ny Lohahevitra “Ny antony ahavelomako” ny fifanakalozana. Inona no tian’ny Tompo ambara amin’izany? Na dia mbola tanora aza dia mila manana tanjona ny tsirairay eo amin’ny fiainana satria dia mandalo izao fiainana izao sy ny filàny. Ho famaranana ny fivoriana moa dia namporisihina ny rehetra hazoto hamaky ny Baiboly isan’andro. Ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no mampianatra sy manoro ny llàlana tokony haleha.

DSC_0806 DSC_0820