Club FF, Lycée nanisana


Ny antony ahavelomako

Araka ny efa voalaza tany aloha dia mivory isaky ny Talata atoandro (12 ora 30mn – 1 ora 30mn) ireo mpikambana ao anatin’ny Cub FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fotoana izay nataon’izy ireo handinihana ny Tenin’Andriamanitra, na hamelabelarana lohahevitra iray izay arahina fiifampizarana sy fifampaherezana eo amin’ny fianarana izay atao. Isaky ny Talata faha telo ao anatin’ny volana dia ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara no mitondra ny Tenin’Andriamanitra na lohahevitra iray hifanakalozana amin’izy ireo. Ho an’ity volana May 2016 ity ary dia niompana tamin’ny Lohahevitra “Ny antony ahavelomako” ny fifanakalozana. Inona no tian’ny Tompo ambara amin’izany? Na dia mbola tanora aza dia mila manana tanjona ny tsirairay eo amin’ny fiainana satria dia mandalo izao fiainana izao sy ny filàny. Ho famaranana ny fivoriana moa dia namporisihina ny rehetra hazoto hamaky ny Baiboly isan’andro. Ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no mampianatra sy manoro ny llàlana tokony haleha.

DSC_0806 DSC_0820
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: