Asa Fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Fonja


Fanamafisana ny fiaraha-miasan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires FF”

Niisa valo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo teto amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa teny anivon’ny Fonjaben’Antanimora saingy tsy afaka nanohy ny asa intsony ny telo. Misy hatrany anefa ireo maniry ny hizara ny fitiavan’i Jesosy Kristy amin’ireo voafonja, izay tena ao anatin’ny aizina tokoa. Nanomboka ny volana Aprily 2016 teo dia nahatratra folo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo (5 lehilahy, 5 vehivavy) manolon-tena hitory ny Filazantsaran’ny Famonjena amin’ireo voafonja (lehilahy sy vehivavy). Tsiahivina fa indroa isan-kerinandro ny famangiana ataon’izy ireo. Ho fanamafisana ny fifandraisana, ny fifankatiavana ary ny fiaraha-miasa eo amin’ny rehetra ary dia nisy fihaonana izay notarihin’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, Tale Mpisolo toerana amin’izao fotoana izao.

DSC_1086
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: