FIFALIANA EO ANATREHAN’NY ANJELIN’ANDRIAMANITRA.


“Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka.” Lioka 15:10

Raha nanatona hihaino an’i Jesosy ny mpamory hetra sy ny mpanota dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Andriamanitra tia ny hamonjy antsika, ka isika very noho ny fahotantsika iny indrindra no tia hamonjy antsika Izy. Vinitra Andriamanitra noho ny fahotana, fa ontsa kosa Izy raha maty isika: tsy sitrany ny hafatesan’izay maty fa ny hahavelona azy. Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy fa hanitsakitsaka ny fahotana. Tsy tia ny hahavery ny ratsy fanahy Izy fa ny hialany amin’ny ratsy. Ilay nanana farantsa folo, ka very ny anankiray dia nampirehitra jiro ary nifafa ny trano hitady ilay iray very, ary rehafa hitany ilay farantsa very dia niantso ny namany izy hiaramifaly aminy fa efa hitany ialy farantsa very. Raha very isika noho ny fahotana dia misahirana koa Andriamanitra mitady antsika ary ny jiro ampirehetiny sy ny famafana ny trano dia ny fanomezany ny Zanany lahy tokana hamonjy antsika. Tiantsika ve ny hovonjeny? Andeha isika hifona Aminy noho ny ratsy rehetra nataontsika ary handray ny Zanany Jesosy Kristy ao anaty fontsika: Jesosy ô midira ao ampoko ianao, manjaka ao. Fa hoy Jeosy:Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: