Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina” Manomboka ny Taom-piasana 2016/2017 ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izao fotoana izao (Jona 2016 – May 2017). Araka ny Programan’asa ho an’ity Taom-piasàna ity moa dia Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”miisa enina (6) no ho tanterahina amin’ireo Fiangonana maniry sy liana amin’izany. Ho fananganana ny fiaraha-miasa dia misy hatrany […]