Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara


Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”

Manomboka ny Taom-piasana 2016/2017 ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izao fotoana izao (Jona 2016 – May 2017). Araka ny Programan’asa ho an’ity Taom-piasàna ity moa dia Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”miisa enina (6) no ho tanterahina amin’ireo Fiangonana maniry sy liana amin’izany. Ho fananganana ny fiaraha-miasa dia misy hatrany ny fihaonan’ny roa tonta amin’ny alalan’ny dinidinika sava ranonando. Koa ny Alakamisy 26 May 2016 teo dia nihaona tamin’ny raiamandreny Pastora Andrianatoandro Léon Fidèle, Mpitondra ny Fitandremana Ankazobe Finoana, Fileovana Ambatovinaky (SPAnta) sy Rtoa vadiny ny Tale Mpisolo-toeran’ny FF, Atoa Rakoto Rabehajaina Louis sy Rtoa Raveromanana Lalao, Tompon’andraikitry ny Fifandraisana. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana sy ho fampahombiazana ny asa Fitoriana any an-toerana koa dia tapaka fa ny Volana Septembra 2016 no hanatanterahana ny Fampiofanana.

photo blog2 photoblog1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: