« Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, ‘fanjakàm-pisorona, firenena masina’ (Eks. 19. 6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga; » 1Petera 2:9