NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

juillet 1, 2016

« Kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato. » Lioka 5:5b

Rehefa nifanizina tamin’i Jesosy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia niditra teo an-tsambokely Jesosy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Izy dia nasainy niditra tamin’ny lalina ireo mba handatsaka ny haratony. Fa Simona namaly hoe efa hatramin’ny alina no nikely aina izy nefa tsy nahazo. Toetra ananan’ny olona matetika ny fitokiana amin’ny heriny, fitokiana amin’ny traikefa ananany, hany ka alaim-panahy handa ny tenin’Andriamanitra. Refesin’ny olona amin’ny fomba fandrefesany ny herin’Andriamanitra ka mandà ny tenin’Andriamanitra izy. Io no fahavoazan’ny olona maro ary ahitany loza. Mandà ny tenin’i Jehovah ka mamorona andriamanitra hafa. Hoy ny tenin’ny Tompo: Moa mahay manao andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Ety an-tany dia efa valian’Andriamanitra avo sasaka ny helony sy ny fahotany tamin’ny nandotoany ny tany. Soa ihany Petera fa nanenina: kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato hoy izy. Noho ny vokatry ny fanarahana ny tenin’i Jesosy: feno, saika triatra ny harato. Na dia tsy ampy finoana aza isika kanefa manaraka ny tenin’andriamanitra ihany dia mahatalanjona ny asan’Andriamanitra. Nahatsiaro tena Petera: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho. Tokony hatsiaro tena tahaka an’I Petera isika noho ny tsy finoan-tsika ny tenin’Andriamanitra.

Jesosy hampahery antsika.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Famangiana Fiangonana

juillet 1, 2016

Mba samy handray ny fanjakan’Andriamanitra ny olona rehetra

Anisan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ramatoa Verotiana Esther izay miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) eny amin’ny FLM Ankazotoho Fileovana Anosibe (SPANta). Nanasa ny FF hanentana sy hamporisika ireo Kristiana hazoto handalina ny tenin’Andriamanitra izay atolony araka izany izy ireo nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Ny Kristiana tsirairay mantsy dia tokony ho manan-kambara mahakasika ny Tenin’Andriamanitra raha hitarika olona ho ao amin’ny Fiangonana. Ny faniriana koa anefa, ny Kristiana ao amin’ny Fiangonana dia hitombo amin’ny finoana sy hitombo isa. Nisaotra ny Feon’ny Filazantsara moa ny Pastora Tombotsoa amin’ny asa masina sady lehibe sahaniny dia ny “Fitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny olona rehetra”.

DSC_0164 DSC_0181
Rtoa Vero Mpiara-miasa an-tsitrapo FF sy Rtoa Lalao « Staff » FF Pastora Tombotsoa FLM Ankazotoa
The Christians attending the service Vero distributed the BCC lessons