NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

« Kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato. » Lioka 5:5b Rehefa nifanizina tamin’i Jesosy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia niditra teo an-tsambokely Jesosy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Izy dia nasainy niditra tamin’ny lalina ireo mba handatsaka ny haratony. Fa Simona namaly hoe efa hatramin’ny alina no nikely aina […]

Famangiana Fiangonana

Mba samy handray ny fanjakan’Andriamanitra ny olona rehetra Anisan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ramatoa Verotiana Esther izay miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) eny amin’ny FLM Ankazotoho Fileovana Anosibe (SPANta). Nanasa ny FF hanentana sy hamporisika ireo Kristiana hazoto handalina ny tenin’Andriamanitra izay atolony araka izany izy ireo nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Ny […]