Famangiana Fiangonana


Mba samy handray ny fanjakan’Andriamanitra ny olona rehetra

Anisan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ramatoa Verotiana Esther izay miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) eny amin’ny FLM Ankazotoho Fileovana Anosibe (SPANta). Nanasa ny FF hanentana sy hamporisika ireo Kristiana hazoto handalina ny tenin’Andriamanitra izay atolony araka izany izy ireo nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Ny Kristiana tsirairay mantsy dia tokony ho manan-kambara mahakasika ny Tenin’Andriamanitra raha hitarika olona ho ao amin’ny Fiangonana. Ny faniriana koa anefa, ny Kristiana ao amin’ny Fiangonana dia hitombo amin’ny finoana sy hitombo isa. Nisaotra ny Feon’ny Filazantsara moa ny Pastora Tombotsoa amin’ny asa masina sady lehibe sahaniny dia ny “Fitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny olona rehetra”.

DSC_0164 DSC_0181
Rtoa Vero Mpiara-miasa an-tsitrapo FF sy Rtoa Lalao “Staff” FF Pastora Tombotsoa FLM Ankazotoa
The Christians attending the service Vero distributed the BCC lessons
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: