Atoa Prosper Daniel no Tale vaovaon’ny Feon’ny Filazantsara (FF)


Fampahafantarana azy ireo mpiara-miasa sy ireo sehatrasa sahanin’ny FF

Isaorana an’andriamanitra lehibe fa Atoa Prosper Daniel Andriamanjaka no ho Tale vaovaon’ny FF. Izy moa dia nanaiky ny asa fanompona izay anendren’ny Tompo azy ny amin’ny ho fitantanana sy fampandrosoana ny asan’Andriamanitra iandraiketan’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara. Tonga teto Madagasikara noho izany Atoa Eric Gates Talen’ny Lutheran Hour Ministries Faritra Afrika sy Moyen Orient ny 27 – 30 Jona 2016 nanolotra azy tamin’ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon’ny Foibe FF sy nampahafantatra taminy ireo sehatr’asa marobe sahanin’ny FF manerana ny Nosy. Zava-dehibe ny fihaonana satria dia nahafahana nifampizara: ny fikendren’ny FF, ireo programan’asa rehetra sy ny maro hafas. Dingana iray ho an’ny Feon’ny Filazantsara izao ho amin’ny folo taona manaraka. “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana” 2 Timty 2: 15

DSC_0242 DSC_0319
Natomboka tamin’ny fiaraha-mivavaka ny fotoana Atoa Eric Gates nanolotra an’Atoa Daniel ho Talen’ny FF
DSC_0327 DSC_0369
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: