MIHOATRA NOHO NY AN’NY MPANORA -DALANA:

« Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo. » Matio 5:20 Raha ny fanarahan-dalàna dia tena fatratra ny fanatanterahan’ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izany. Ka na dia ny dia an-tongotra atao ny andro sabata aza dia isaina. Nefa, hoy ny Soratra Masina hoe: Samy […]