Club Feon’ny Filazantsara (FF), Lycée Nanisana


Fiaraha-mivavaka

Saika manomboka ny volana Jolay avokoa ireo fanadinam-panjakana ho an’ny Sekoly eto Madagasikara. Ny Zoma 8 Jolay folakandro àry, toy ny fanao isan-taona dia tonga niara-nivavaka tamin’ny mpiara-miasa tao amin’ny Foibe FF Ampandrana ireo mpikambana ao anatin’ny Club FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fiaraha-mivavaka izay natao indrindra ho fiaraha-midera an’Andriamanitra noho ny famaranana ny taom-pianarana 2015/2016 sy ho fitondrana am-bavaka ireo mpianatra hiatrika fanadinana no natao. Nidera an’Andriamanitra an-kira ireo mpikambana satria tsapan’izy ireo fa nitari-dàlana, nanolon-tsaina ary nampahery azy ireo nandritra ny taom-pianarana tokoa ny Fanahy Masina.

DSC_0063 DSC_0077
Andriamatoa Louis no nitarika ny fotoana
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Nanandratra ny feo fiderana ho an’Andriamanitra ireo mpianatra “Club FF”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: