Lycée Andoharanofotsy


Fandefasana horonan-tsarimihetsika

Rtoa Isabelle dia mpampianatra eny amin’ny Lycée Andoharanofotsy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo eo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Amin’ny maha anisan’ny mpanabe azy eo anivon’ity Sekolim-panjakana ity dia niezaka hatrany izy nampiely ny Filazantsara teo an-toerana. Tsy tapaka noho izany izy nanentana ireo mpianatra hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), mba tsy hitombo amin’ny fahalalana ihany izy ireo fa hitombo amin’ny fahendrena koa. Nisy ireo resy lahatra koa dia efa nanomboka nianatra. Ho famaranana ny taom-pianarana àry dia nanasa ny solon-tenan’ny FF izy handefa ny horonan-tsary “Ilay olon-tsy fantatra” mba hahafahana mitondra ny hafatry ny Baiboly ho azy ireo alohan’ny hiatrehana ny fanadinana. Mikasika ny “famelan-keloka, ny fahaizana mamela heloka” moa ny hafatra novoizina. Faly ny rehetra tamin’ny fifampizarana satria dia nahafahana nahalala ny sitrapon’Andriamanitra, ny toetra mendrika amin’ny maha Kristiana. Alohan’ny hisarahana dia mbola nampahery sy namporisika ireo mpianatra handroso amin’ny fianarana ny Soratra Masina ireo solon-tenan’ny FF, indrindra ny hametrahana ny fanadinana sy ny hoavin’izy ireo eo am-pelan-tànan’Andriamanitra.

DSC_0278 ????????????????????????????????????
ARtoa Lalao Staff (FF) Rtoa Isabelle, Mpiara-miasa an-tsitrapo (FF)
???????????????????????????????????? DSC_0294
Atoa Jaona Martin Staff (FF) sy Ireo mpianatra tonga nijery ny horonan-tsarimihetsika
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: