Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Tanjombato, Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)


Fihaonana savaranonando.

Mampivelatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana Loterana eto anivon’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) ny Feon’ny filazantsara (FF). Nisy noho izany fihaonana tamin’ny Pastora Randrianarison Henri Réné, Mpitondra Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe ho fampahalalana azy ny fiaraha-miasa azo atsangana amin’ny alalan’ny Seminera Fampiofananana antsoina hoe “Fampitaovana ny olona masina”. Fiaraha-miombon’antoka izay mikendry indrindra ny fampandrosoana miaraka ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa ny fiaraha-miasa koa dia tapaka fa ny volana Oktobra 2016 no hanatanterahana izany eto Antananarivo.

????????????????????????????????????
Pastora Randrianarison Henri Réné, Atoa Louis sy Rtoa Lalao.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: