Fankalazana ny Jobily fa 70 taonan’ny Tobilehibe Farihimena

août 31, 2016

“Tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo Aho mandrakizay”
Mpitsara 2:16d

Mitohy hatrany ny fanatrehan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ireo fotoan-dehiben’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ny 20-26 Aogositra 2016 teo no fankalazana ny Jobily faha 70 taonan’ny Tobilehibe Farihimana. Rtoa Virginie, mpiara-miasa ao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara no solontena ny FF nampahafantatra ny Feon’ny Filazantsara sy ireo sehatr’asa sahaniny tamin’ny alalan’ny fizarana bokikely sy CD izay mampahafantatra ireo Tobilehibe efatra (Ankaramalaza, Soatanana, Farihimena ary Manolotrony). Maro tokoa ireo olona liana tamin’izany ary antenaina fa hisy hatrany ireo resy lahatra ka hanatona ny Foiben’ny Filazantsara amin’ireo fiaraha-miasa maro izay atolony.

002 003
Publicités

ATAOVY HO AMBONY KOKOA NY AMIN’NY FANAHY.

août 26, 2016

« Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy ? Fa aiza ny sivy? » Lioka 17:17

Rehefa nifanena tamin’I Jesosy ireto boka folo lahy, nijanona teny lavitra teny, Dia niantso hoe: ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay. Ary niteny azy ireo Jesosy hoe mandehana misehoa amin’ny mpisorona. Dia nandeha izy folo lahy, ary sitrana teny am-pandehanana, nefa iray ihany no niverina nisaotra rehefa nadio. Nanam-pinoana ihany izy rehetra tany amboalohany. Nanaiky handeha hiseho amin’ny mpisorona izy ireo na dia mbola tsy sitrana aza. Fa nijanona teo ihany ny finoan’ny sivy lahy. Hoy Jesosy: «Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa aiza ny sivy?” Ity samaritana hafa firenena ity ihany no niverina nisaotra an’I Jesosy. Mila mahatsiaro ny asa nataon’Andriamanitra tamintsika isika. Ity boka Izay samaritana sitrana ity, dia nahatsiaro ny fanadiovana nataon’I Jesosy taminy .Tsy nijery ny maha hafa firenena azy izy, fa ny fahasitranana azony tamin’i Jesosy no lehibe taminy. Ny jiosy mantsy nihevitra ny tenany ho tsara kokoa noho ny samaritana, nefa izy ireo Indrindra no tsy nahatsiaro ny hisaotra an’I Jesosy. Afaka ny habokan’ izy folo lahy ara-nofo, fa ny sivy tamin’ireo kosa mbola bokan’ny fahotana. Ny finoantsika an’I Jesosy no mahafaka ny fahotantsika. Mahatezitra an’Andriamanitra raha ny ara-nofo fotsiny no katsahintsika fa aoka ho ataontsika ho ambony kokoa ny amin’ny Fanahy. Hoy indrindra ny tenin’Andriamanitra: “…Mandehana Araka ny Fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo” (Galatiana 5:16).
Hampahery anao anie ny Tompo.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


“Club FF” Lycée Nanisana/ Rantsana Mpitory an-tsehatra, Sampana STK FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao.

août 26, 2016

“Miara-miasa amin’ny Finoana ny mino.”

Izany no hevi-dehibe voizin’ny Fiangonana mandritra izao volana Aogositra 2016 izao, no sady volana natokan’ny Fiangonana FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao ho Iraivolan’ny Rantsana Mpitory an-tsehatra; hanaovan’izy ireo hetsika manokana eo anivon’ny Fiangonana. Tsara ny manamarika fa Andriamatoa Mamy Filoha mpitarika io Rantsana io dia anisan’ireo nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara. Koa tamin’izao Iraivolana anjaran’izy ireo izao àry dia nanasa ny “Club FF” avy eo amin’ny Lycée Nanisana izy ireo hanao fitoriana an-kira sy Tantara an-tsehatra tao am-piangonana. Maniry moa ny mpitarika ny Rantsana mba hitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny roa tonta; amin’ny alalan’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika ho an’ireo mpikambana sy ny hanitatra ny Fianarana tenin’Andriamanitra atolotry ny Feon’ny Filazantsara ho an’ny rehetra. Mila miara-miasa amin’ny Finoana tokoa ny mino ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra.

DSCF4148 DSCF4179
FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao Atoa Mamy, Filoha mpitarika ny Rantsana Mpitory an-tsehatra
DSCF4198 DSCF4225
Ireo mpikambana ao amin’ny Club FF nitory an-kira Tantara an-tsehatra
DSCF4241 DSCF4251
Endrey, tsara tokoa ny miara-midera Atoa Jaona Martin, Staff FF sy ireo mpikambana ao amin’ny Club FF

NY TENA DIA AN’I KRISTY.

août 19, 2016

« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an’i Kristy. » Kolosiana 2: 16-17

Ny maha zanak’Andriamanitra dia ny fampidirana an’i Kristy ao am-po, tsy eo ivelan’ny fiainana intsony fa ao anaty. Tsy izaho intsony hoy i Paoly no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Rehefa natolotra an’i Kristy ny fo dia azy koa ny tena. Azo ambara amin’ny Teny hafa koa, fa tempolin’Andriamanitra isika. Mila mihazona ny Loha. Mba tsy ho variana amin’ny zavatra ivelany anie fa hitafy an’i Jesosy Kristy. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Levona amin’ny fanaovana ihany ireny zavatra ivelany ireny, fa ny tena zavatra dia an’i Kristy ny tenantsika. Jesosy hampahery antsika.

Vakio: 1Mpanjaka 9:11-14, Lioka 4:14-21, Kolosiana 2:16-23

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


“Henoy ny feony”

août 18, 2016

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo

Misaotra an’Andriamanitra fa mahatratra sivy izao ireo onjam-peo miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara manerana ny Nosy. Ny fiaraha-miasa moa dia miompana indrindra amin’ny “Fandaharana manokana” izay tiana ihany ny mampahatsiahy fa natao indrindra hanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa entina hitarafana izay tian’ny Soratra Masina ambara. Ny fikendrena amin’io fandaharana io dia ny hamangiana ny mpihaino isa-tokan-trano, ka hatahatonga azy ireo hitady an’i Jehovah marina tokoa. Misaotra an’Andriamanitra lehibe koa fa dia maro tokoa ireo Raiamandreny am-panahy manaiky ny fanasana azy ireo handray anjara amin’ny famelabelarana lohahevitra miova isam-bolana; satria iray ihany ny tanjona dia ny “Fitoriana ny Filazantsara amin’ny olona rehetra”.

DSC_0830 ????????????????????????????????????
Pastora Randrianarivelo Joseph
(Talen’ny Trano Printy Loterana Malagasy)
Pastora Rajoelison Jules
(Raiamandreny Toby Farihimena)
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Dadatoa Rasolonjatovo Mamy
(Raiamandreny Toby 238/FLM 67HA)
Dada Rakotondraibe Bernard
(Raiamandreny Toby Soatanana Ilafy)

MIJORO SA LAVO!

août 12, 2016

« Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo. » I Kor. 10. 12

Maro ny olona mieritreritra fa efa mijoro tsara. Nefa ny loza dia zavatra kely dia mety mahalavo. Ohatra ny fitiavam-mboninahitra, ny filan’ny nofo, ary indrindra ny fitiavan-karena. Hoy ny Tompo: aza manana andriamani-kafa fa Izaho ihany. Tsy tahaka ilay mpanompo nananan’ny tompony trosa ka navelan’ny tompony izany trosa izany, nefa tsy namela ny trosany tamin’ny hafa kosa. Fa, mba ho tahaka ilay mpitandrina tsy marina noroahin’ny tompony nefa namindra fo tamin’ny mpitrosa tamin’ny tompony hany ka nahazo dera indray tamin’ilay tompo tezitra taminy. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa tokony hamindra fo isika na dia ao amin’ny toerana sarotra aza.
Jesosy hampahery antsika.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)

août 11, 2016

Fanolorana sertifika ho an’ ireo mpianatra valo nahavita ny fianarana

Herin-taona mahery kely no niarahan’ny Fitandremana Antanetilava Kristy Fiainana (SPAA 12) izay iandraiketan’Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanaitra. Nohon’ny fikelezan’ainan’ny Mpitandrina dia nahatratra 60 mahery ireo Kristiana nianatra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara maimaim-poana. Marihina fa valo tamin’ izy ireo no nahavita tanteraka ny fianarana. Tsapa anefa fa mbola maro ireo varimbariana koa nanasa ny Feon’ny Filazantsara izy hanotrona ny fanolorana sertifika ho an’izy valo mianadahy nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Nohararaotina moa io fotoana io nanentanana sy namporisihana hatrany ireo Kristiana mbola tsy tena resy lahatra handroso lalin-dalina kokoa amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra toa azy valo mianadahy.

DSC_0097 DSC_0093
Atoa Jaona Martin, solon-tenan’ny FF Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina
DSC_0110 DSC_0113
Ireo Kristiana nanatrika ny fanompoam-pivavahana Izy 8 mianadahy notolorana sertifika