NY VOA


Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Matio 7.17

Raha ny fahatsarana dia samy ratsy daholo isika rehetra, hoy ny Soratra Masina ao amin’ny epistily ho an’ny Romana: tsy misy tsara na dia iray aza. Iza ihany ary no afaka hamoa voa tsara raha tsy misy tsara na dia iray aza? Ny olona mino ny mpanamarina ihany ka manaiky ho hamarinina no marina: ny marina amin’ny finoana no ho velona. Fantatsika fa izay rehetra manatona ilay mpanamarina dia tsy mba ho laviny mihitsy. Izay tarihin’ny Fanahy Masina no afaka manatona Azy. Ary izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra. Misy mantsy ny olona manaiky ho tarihin’ny fanahy ratsy fa tsy manaiky ho tarin’ny Fanahin’Andriamanitra ka manao fanekena amin’ny fanahy ratsy dia ny fanahy ratsy no mitarika azy hamono olona, na hanao izay rehetra hahafaly ny fanahy ratsy. Samy ratsy nefa afaka mifidy izay tompontsika isika. Raha hanaiky ho tarihin’ny fanahy ratsy isika dia tsy afaka hanatona an’Andriamanitra. Fa raha tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra isika dia halahelo noho ny faharatsiana, ka haniry ny hiverina amin’Andriamanitra, ary tsy ho faly hitoetra na hipetraka eo amin’izany faharatsiana izany, lavitra an’Andriamanitra. Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana. Raha ny lalàna dia mety ho nirahareha hoe nahavita izao na nahavita iroa aho. Fa ny finoana an’Ilay Mpanamarina no mahavelona ahy. Ratsy ve ianao? Nanao ratsy ve? Miverena amin’i Jesosy dia horaisny. Raha mino Ilay Mpanamarina dia Jesosy Kristy isika dia hiverina aminy isan’andro, ary ho raisiny indray, ary hiray aminy ka hamoa voa tsara.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: