Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)

Fanolorana sertifika ho an’ ireo mpianatra valo nahavita ny fianarana Herin-taona mahery kely no niarahan’ny Fitandremana Antanetilava Kristy Fiainana (SPAA 12) izay iandraiketan’Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanaitra. Nohon’ny fikelezan’ainan’ny Mpitandrina dia nahatratra 60 mahery ireo Kristiana nianatra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny […]