Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)


Fanolorana sertifika ho an’ ireo mpianatra valo nahavita ny fianarana

Herin-taona mahery kely no niarahan’ny Fitandremana Antanetilava Kristy Fiainana (SPAA 12) izay iandraiketan’Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanaitra. Nohon’ny fikelezan’ainan’ny Mpitandrina dia nahatratra 60 mahery ireo Kristiana nianatra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara maimaim-poana. Marihina fa valo tamin’ izy ireo no nahavita tanteraka ny fianarana. Tsapa anefa fa mbola maro ireo varimbariana koa nanasa ny Feon’ny Filazantsara izy hanotrona ny fanolorana sertifika ho an’izy valo mianadahy nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Nohararaotina moa io fotoana io nanentanana sy namporisihana hatrany ireo Kristiana mbola tsy tena resy lahatra handroso lalin-dalina kokoa amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra toa azy valo mianadahy.

DSC_0097 DSC_0093
Atoa Jaona Martin, solon-tenan’ny FF Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina
DSC_0110 DSC_0113
Ireo Kristiana nanatrika ny fanompoam-pivavahana Izy 8 mianadahy notolorana sertifika
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: