MIJORO SA LAVO!

« Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo. » I Kor. 10. 12 Maro ny olona mieritreritra fa efa mijoro tsara. Nefa ny loza dia zavatra kely dia mety mahalavo. Ohatra ny fitiavam-mboninahitra, ny filan’ny nofo, ary indrindra ny fitiavan-karena. Hoy ny Tompo: aza manana andriamani-kafa fa Izaho ihany. Tsy […]