“Henoy ny feony”

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo Misaotra an’Andriamanitra fa mahatratra sivy izao ireo onjam-peo miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara manerana ny Nosy. Ny fiaraha-miasa moa dia miompana indrindra amin’ny “Fandaharana manokana” izay tiana ihany ny mampahatsiahy fa natao indrindra hanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa entina hitarafana izay tian’ny Soratra Masina ambara. Ny fikendrena amin’io fandaharana io dia ny hamangiana ny […]