IRAY IHANY NO TOMPONTSIKA

« Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamona hianareo. » Matio 6:24 Jehovah Ray efa namorona ny olombelona tahaka ny endriny. Mampiseho ny fitiavany izany. Tsy izany ihany fa nataony ho mpanjaka […]