VATOLAMPY TSY MIOVA

« Izaho dia Izaho no Izy ka tsy misy andriamanitra eto amiko » Deotornomia 32:39 Ity teny ity dia ao anatin’ny hira nataon’i Mosesy, manambara ny maha vatolampy tsy miova an’i Jehovah Andriamanitra. Ny olony no miovaova fa Izy tsy miova. Andriamanitra manambara tena amin’ny asany, dia ny zavatra nohariany, izay hita fa tsy misy ny toa […]