MAHARETA AMIN’NY FIVAVAHANA.

« Mahareta amin’ny fivavahana. » Rom 12:12b Epistily nosoratan’i Paoly ho an’ny Romana, epistily manambara ny toe-piainana tokony arahin’ny Kristiana. Raha ny vavaka dia resaka ataon’ny olona amin’Andriamanitra, mitaky finoana ny firesahana amin’Andriamanitra izay tsy hita maso. Noforonin’Andriamanitra tahaka ny endriny isika olombelona, ary ny firesahana Aminy no isan’izany endrika izany. Ny firaisana amin’i Jehovah Andriamanitra no […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara :

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tontosa soa aman-tsara ny 15, 16 Septambra 2016 teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” voalohany ho an’ny taom-piasana 2016/2017, teny amin’ny FLM Ankazobe Finoana, Fileovana Ambatovinaky, SPAnta. Mpiofana 17 avy amin’ny Fiangonana 6 (ao anatin’ny Fitandremana Ankazobe) no nandray anjara tamin’ny fampiofanana. Pastora, Andrianatoandro Léon Fidèle, Mpitondra […]