Famangiana Fiangonana

Mahatoky amin’ny asany ny mino Ny Kristiana tsirairay dia natao hitory ny Filazantsara amin’ny olona rehetra, miainga ao amin’ny ankohonany izany. Koa dia ilaina ny mitombo amin’ny finoana mba ho tena Kristiana mahatoky amin’ny asa izay niantsoana sy nanendren’ny tompo azy. Noho izany dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara Ramatoa Rabedasy Herivao Bodolalaina, Mpitandrina ny FJKM […]