Famangiana Fiangonana


Mahatoky amin’ny asany ny mino

Ny Kristiana tsirairay dia natao hitory ny Filazantsara amin’ny olona rehetra, miainga ao amin’ny ankohonany izany. Koa dia ilaina ny mitombo amin’ny finoana mba ho tena Kristiana mahatoky amin’ny asa izay niantsoana sy nanendren’ny tompo azy. Noho izany dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara Ramatoa Rabedasy Herivao Bodolalaina, Mpitandrina ny FJKM Tranovato Ambohimanadray Fitiavana (SPAA 11) ny Alahady 02 Septambra 2016 hampahery sy hamporisika ireo Kristiana hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana”. Atao ahoana tokoa ny hizara raha tsy manan-kambara ny Kristiana?

dsc_0007 dsc_0015
Ramatoa Rabedasy Herivao Bodolalaina, Rtoa Lalao, FF
dsc_0025 dsc_0012
Mpiara-miasa an-tsitrapo ‘FF’ Vaovao avy ao an-toerana Ny kristiana ao amin’ny FJKM Tranovato Ambohimanandray Fitiavana
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: