MITONDRA TENA TSARA

Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Efesiana 5:15-17 – Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tontosa soa aman-tsara tany amin’ny (FLM) Fitandremana Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra 2016 lasa teo ny Seminera “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fitandremana Antsenavolo. Mpandray anjara miisa 22 avy amin’ny Fiangonana roa ambinin’ny folo ao anatin’ny Fitandremana Antsenavolo no nisitraka feno izany […]