Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tontosa soa aman-tsara tany amin’ny (FLM) Fitandremana Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra 2016 lasa teo ny Seminera “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fitandremana Antsenavolo. Mpandray anjara miisa 22 avy amin’ny Fiangonana roa ambinin’ny folo ao anatin’ny Fitandremana Antsenavolo no nisitraka feno izany ary ny valo tamin’izy ireo dia Katekista. Nanotrona sy nandray anjara tamin’ny fampiofanana ny Pastora Randimbiarimanana Lys Aguillar, mpitondra ny Fitandremana Antsenavolo. Nahaliana ny rehetra tokoa ny fampiofanana satria dia nampitao azy ireo ny fomba entina mampahomby ny Asa Fitoriana izay tanterahin’ny Fiangonana isa-toerana. Hoan’ireo katekista moa dia tena hanampy azy ireo amin’ny Fampandrosoana ny Fiangonana ireo teknika sy fomba Fitoriana maro samihafa nentina nandritra ny Fampiofanana.

dsc_0409 dsc_0253
dsc_0228 dsc_0187
dsc_0249 dsc_0353
dsc_0448 dsc_0288
dsc_0291 dsc_0238
dsc_0319 dsc_0461
dsc_0464 dsc_0426
dsc_0433 dsc_0497
dsc_0526 dsc_0345
dsc_0333 dsc_0440
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: