MITONDRA TENA TSARA


Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Efesiana 5:15-17

– Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny firaisantsika aminy no tena endriny ao anatintsika. Oharina amin’ny firaisan’ny sampana amin’ny foto-boaloboka no tokony hiraisan’ny olona amin’ny Ray izay nahary Azy. Jesosy no nanao io fanoharana io.
– Raha tsy miray amin’I Jesosy isika dia ho sampana maina, tsy afaka hamoa, tsy afaka hanao izay sitrapony ka raha manao aza dia fanao feno hadalàna, koa mety ho hendry eo ivelany ihany nefa tsy araka ny sitrapon’ny Tompo.
– “Mitondra-tena tahaka ny hendry”. Ny Fanahy Masina no hitari-dalana antsika zanany. Zava-dehibe ny fanomezana antsika ny Fanahy Masina, ary mila mazoto mangataka ny Fanahy Masina isika fa hanome antsika fahendrena tokoa Izy. “Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra”. Aoka isika hanaiky ampanetren-tena ho tarihin’ny Fanahy Masina.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: