VELON’NY FINOANA

« Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy, ka dia lasa nody. » Jaona 4:50 Jesosy nizaha ny toetran’ny finoan’ity tandapa. Nanatona an’i Jesosy tao Kana any Galilia izy rehefa reny fa tonga tao Jesosy. Kana, ilay toerana nanaovany fahagagàna voalohany, nanovàny ny rano ho divay tao […]