VELON’NY FINOANA


“Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy, ka dia lasa nody.” Jaona 4:50

Jesosy nizaha ny toetran’ny finoan’ity tandapa. Nanatona an’i Jesosy tao Kana any Galilia izy rehefa reny fa tonga tao Jesosy. Kana, ilay toerana nanaovany fahagagàna voalohany, nanovàny ny rano ho divay tao amin’ny fampakaram-bady. Nangataka an’i Jesosy ilay tandapa mba hidina sy hahasitrana ny zanany izay marary satria efa ho faty izy any Kapernaomy. Niteny somary marary ihany Jesosy namaly Azy: “Raha tsy mahita fahagagana sy famantarana hianareo dia tsy hety hino mihitsy”. Tsy nihemotra ilay tandapa, fa hoy izy: “Tompoko: midina re dieny mbola tsy maty ny zanako”. Hoy Jesosy taminy: “Andeha mody, velona ny zanakao”. Nino izany teny izany ralehilahy ka lasa nody. Ary voalaza fa tamin’io ora nitenenan’i Jesosy io, no nialan’ny tazo taminy. Velona tokoa ilay zaza araka ny tenin’i Jesosy. Noho izany dia nino izy sy ankohonany. Nanetry tena tokoa ity tandapa ity. Voateny izy nefa tsy kivy fa mbola niangavy ny Tompo ihany: “Andeha mody, velona ny zanakao”. Tsy niaraka taminy akory Jesosy fa nino ny Teniny izy. Mety hisy fizahan-toetra ny finoantsika, aoka isika hino sy hatoky ny Teny izay lazain’i Jesosy. Sitrana ny zanany; dia nino izy mbamin’ny ankohonany rehetra. Andeha koa isika hino ny Tenin’ny Tompo.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: