ASAN’NY FANAHY MASINA


“Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy.” Filipiana 1:6

Tsy misy tsara na iray aza, “fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” hoy ny Romana 3:23. Fa nateraky ny nofo isika ka nofo ihany; ary nandova ota. Teo amin’ny batisa no niterahana antsika ho zanak’Andriamanitra. Miditra eo amin’ny fiainantsika i Jesosy Kristy manomboka amin’io fotoana io amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina no mampitombo ny fitiavantsika amin’ny fahalalàna tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantarantsika izay zavatra tsara indrindra: Jesosy Kristy no Filazantsara. “Nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay”. Mahazo famelan-keloka izay rehetra mino Azy, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo. Fanombohan’ny asa tsara izay ataon’Andriamanitra ao anatintsika izany. Ny fitomboan’ny fitiavana amin’ny fahalalàna tsara no hamantarantsika izay zavatra tsara, mba ho madio am-po sady feno ny vokatry ny fahamarinana, izay avy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ary tsy hanan-tsiny amin’ny andron’i Jesosy Kristy. Ho amin’ny olona masina anie ny fahasoavan’I Jesosy Tompo.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: