DIDY VAOVAO

« Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, dia ny lalàn’ny fahafahana, ka maharitra amin’izany raha tsy mpihaino manadino, fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin’ny asany izany olona izany. » Jakoba 1:25 – Natao ho fanomanana ny Testamenta Vaovao ny Testamenta Taloha. Jesosy no fahatanterahan’ny lalàna. Ny Testamenta Taloha no nanomezan’Andriamanitra ny Didy folo tamin’ny alalan’i […]