Lycée Anjepy sy Fanazava

Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita fianarana Noho ny fanombohan’ny taom-pianarana 2016/2017, Rtoa Felana mpiara-miasa an-tsitrapo FF amin’ireo Sekoly ireo dia tena resy lahatra fa tsara raha mametraka ny fianarany eo am-pelan-tànan’Andriamanitra ireo mpianatra. Nanasa ny solon-tenan’ny FF noho izany izy hanolotra ny sertifikan’ ireo mpianatra nahavita ny fianarany tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” atolotry […]