Lycée Anjepy sy Fanazava


Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita fianarana

Noho ny fanombohan’ny taom-pianarana 2016/2017, Rtoa Felana mpiara-miasa an-tsitrapo FF amin’ireo Sekoly ireo dia tena resy lahatra fa tsara raha mametraka ny fianarany eo am-pelan-tànan’Andriamanitra ireo mpianatra. Nanasa ny solon-tenan’ny FF noho izany izy hanolotra ny sertifikan’ ireo mpianatra nahavita ny fianarany tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” atolotry ny FF nandritry ny Fananganan-tsaina. Izany no natao dia nokendrena indrindra koa hanentanana sy hamporisihina ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra satria dia ao amin’ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no ahazoana ny fahendrena. Ao no misy ny fiainana.

dsc_0867 ????????????????????????????????????
Faly ireo mpianatra nozaraina Sertifika tao amin’ny Liseam-panjakana Anjepy
???????????????????????????????????? dsc_0925
Ny Talen’ny Sekoly kosa no nizara ny Sertifika tao amin’ny Lisea tsy miankina
“Fanazava” Anjepy
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: