Programan’asa Fanasoavana

Mitohy ny Asa ao amin’ny FLM. Nahatratra zato mahery ireo zoky olona, ankizy ary Kristiana Tanora Loterana tonga niara-nivavaka sy notolorana lamba firakotra tao amin’ny FLM Ambohimandry Mandrosoa Famonjena, Fitandremana Arivonimamo, Fileovana 67 Ha Fahamarinana. Ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Andriamanjaka Daniel no nizara ny Tenin’Andriamanitra sy nanentanana ireo Tanora Kristiana hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Nahatratra […]

TIA ANAO JESOSY, MIANTSO ANAO IZY HIBEBAKA.

“Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin’ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsaran’ Andriamanitra.” Romana 2:5 – Andriamanitra mety ho tezitra. Inona no anton’izany? Ny valiny: Ny fahotana, ny tsy finoana Azy koa dia efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Io no miteraka ny fahatezerany. Mitarika ny fahatezerany ny ditra […]