Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Miitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) Totonsa soamantsara ny 10-11 Novambra 2016 lasa teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe (SPAnta). Fiangonana dimy ao anatin’ny Fitandremana Tanjombato no nandray anajara ka nahatratra 25 ireo mpiofana. Tonga nanatrika sy nandray anjara mavitrika nizara tamin’ireo mpiofana ny foto-pinoana […]

NY FIANTRAN’NY RAY NY ZANANY

« Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. » Isaia 49:15 Io teny io no omen’i Jesosy Tompo anao amin »izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra tsy mba manadino anao, fantany ny zavatra rehetra mitranga eo amin’ny […]