Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Miitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)

Totonsa soamantsara ny 10-11 Novambra 2016 lasa teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe (SPAnta). Fiangonana dimy ao anatin’ny Fitandremana Tanjombato no nandray anajara ka nahatratra 25 ireo mpiofana. Tonga nanatrika sy nandray anjara mavitrika nizara tamin’ireo mpiofana ny foto-pinoana Loterana sy ny fomba fiasa eo amin’ny fanatanterahana ny Tafika Masina ireo Pastora roa: Randrianarison Henri René Mpitondra Fitandremana Tanjombato sy Andriamanantenasoa William, Pastora mpanampy. Faly tokoa ireo mpiofana satria nahita fomba maro samihafa entina mampandroso ny Fiangonana amin’ny alalan’ny Tafika Masina. Voaresaka nandritry ny fampiofanana moa ny mikasika ny firoboroboan’ny Silamo sy ny Sekta eto amin’ny firenena ary ny asa miandry ny Fiangonanan eo anatrehan’izany.

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Ireo Pastora roa: Randrianarison Henri René Mpitondra Fitandremana Tanjombato sy Andriamanantenasoa William, Pastora mpanampy
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? dsc_0066
Atoa Andriamanjaka Daniel, Talen’ny FF (Mampiofana eo amin’ny sary voalohany), miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy sy ny Pastora roa
no nitarika izao fampiofanana izao.
dsc_0034 dsc_0098
dsc_0120 dsc_0123
dsc_0040 dsc_0024
Mizara ny trai-kefa ananany koa ny Mpiofana
dsc_0136 ????????????????????????????????????
Mifarana amin’ny fizaràna Sertifika hatrany ny Fampiofanana
dsc_0069 dsc_0096
Tsy ireo Fiangonana madinika any ambanivohitra ihany no liana amin’ny fiaraha-miasa amin’ny FF, fa eo koa ireo Fiangonan-dehibe eto an-drenivohitra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: