MILA FITSAHARANA VE IANAO?

Manoro hevitra antsika ny Tenin’Andriamanitra. Hoy Jesosy: « Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. » Matio 11:28 Fitsaharana! Tsy maintsy miasa ny olona. Misy noho izany ireo mitotototo mitady asa, mihazakazaka, mivezivezy mitady zava-tsoa, nefa tsy nahita izay nahafa-po. Reraka, Tsy mahita fitsaharana. Miasa fatratra nefa […]