Horonan-tsarimihetsika


Jesosy Kristy no Tompo

Faritra tena saro-dàlana ny mankany Ambohitompoina, tànana iray, sahabo ho eo amin’ny 100 Km mianatsimo miala an’Antananarivo. Ny Pastora Rado Lalaina Henintsoa Andrianomenjanahary no notendren’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM) hitondra ny Fileovana Ambohitompoina. Miroso tanteraka amin’ny fanamafisana ny fampielezana ny Filazantsara any amin’io faritra io ny tenany sy ny Fiangonana ankehitriny satria mitady hiverina hahazo laka ny fomban-drazana sy ny fanompoan-tsampy any an-toerana. Mihevitra izy fa ilaina ny fiaraha-miasa amin’ireo izay afaka mifanohana aminy ny amin’io asa mankadiry io. Noho izany, dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny raiamandreny Pastora handefa horonan-sarimihetsika ny 25, 26 Novambra 2016, izay nanasàna ny mpiara-monina sy ny manodidina rahateo. Ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hoe: “Jesosy” sy ny hoe: “Ilay mpiandry ondry kely” no nalefa tamin’izany ka nahatratra teo amin’ny 1300 isa ireo tonga nijery. Tamin’izao koa no fotoana nanentanana ny fianarana Soratra Masina izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo izay mbola tsy nianatra, ary koa nampaherezana ireo izay efa mianatra izany mba hazoto hatrany. Nandray ny hafatry ny baiboly tandrify azy ny tsirairay, koa irina ny hiasàn’ny Fanahy Masina ao am-pon’izy rehetra mba ho tonga mpianatra ny tenin’Andriamanitra sy mivelona amin’ny finoana an’Andriamanitra telo izay Iray, irery ihany.

rev-rado-andrianomenjanahary-jaona-martin-lhm-staff-mrs-pauline-lhm-volunteer ambohitompoina-lutheran-church
Tamim-pifaliana tokoa no nandraisan’i Pastora Rado Lalaina Henintsoa Andrianomenjanahary sy Rtoa Pauline “Volontaire FF” avy eto amin’ny FLM Ambohitompoina ny solontenan’ny FF (Jaona Martin)
everybody-were-hurrying-to-enter-the-church rev-rado-andrianomenjanahary
Nirohotra hijery sarimihetsika ny olona Nampahery tamin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra ny Pastora
? children-young-adult-watching-the-films
Nitondra fanazavàna mahakasika ny “FILM” Atoa Jaona Martin,
no sady nanentana ny olona hianatra ny Tenin’Andriamanitra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: