Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 12)

décembre 9, 2016

Ho tahiana izay ankohonana manana an’i Jehovah ho Andriamaniny

Isaky ny Alahady faha-telon’ny volana no Alahadin’ny Zanaka am-pielezan’ ny FJKM Ambohibary Zoara izay iandraiketan’Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina. Ao amin’ny Sekoly FJKM Soamanandrariny no anatanterahana ny fotoam-pivavahana isam-potoana. Ny volana Novambra lasa teo, toy ny fanao dia tonga nitarika ny fanompoam-pivavahana ny raiamandreny Mpitandrina, izay nanasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) hanentana ireo Zanaka am-pielezana hiroso hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra masina ifandraisana”. Natokana ho Alahadin’ny mpivady sy ny ankohonana moa io Alahady io; koa dia ny isam-pianakaviana mihintsy no nentanina satria ao no tafihan ‘ny satana amin’izao vanim-potoana izao.

dsc_0039 ?
Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina FJKM Ambohibary Zoara sy Rtoa Lalao (FF) no nanentana ny kristiana hianatra ny Tenin’Andriamanitra
dsc_0050 ?
Rehefa nirava ny fotoam-pivavahana maraina dia nanatona avy hatrany an’i Felana (eo afovoany), naka lesona avy hatrany ireo Kristiana liana hianatra
Publicités

« NY ANARANY ATAONAO HOE JESOSY. »

décembre 9, 2016

Tenin’ny anjely tamin’i Maria io.

“Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra hianao. Ary, indro, hitoe-jaza hianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe JESOSY.” (Lioka 1:30,31).

Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. Fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. Efa voalaza tany amin’ny Testamenta Taloha ny momba an’io Zaza io. « Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo antsorony, Ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny Fiadanana! » (Isaia 9:5). Tena Andrian’ny Fiadanana tokoa satria raha vao mandre ny hira fahatsiarovana ny nahaterahany toy ny Krismasy dia tsaroana ny fiadanam-po entiny. Tsapanao ve izany?
Efa teraka ao amponao ve Jesosy?
Iza no manapaka ao amponao izao?
Inona ny fahagagana nentiny ho anao?
Raiso ho Mpanolo-tsaina anao Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.