Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 12)


Ho tahiana izay ankohonana manana an’i Jehovah ho Andriamaniny

Isaky ny Alahady faha-telon’ny volana no Alahadin’ny Zanaka am-pielezan’ ny FJKM Ambohibary Zoara izay iandraiketan’Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina. Ao amin’ny Sekoly FJKM Soamanandrariny no anatanterahana ny fotoam-pivavahana isam-potoana. Ny volana Novambra lasa teo, toy ny fanao dia tonga nitarika ny fanompoam-pivavahana ny raiamandreny Mpitandrina, izay nanasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) hanentana ireo Zanaka am-pielezana hiroso hianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra masina ifandraisana”. Natokana ho Alahadin’ny mpivady sy ny ankohonana moa io Alahady io; koa dia ny isam-pianakaviana mihintsy no nentanina satria ao no tafihan ‘ny satana amin’izao vanim-potoana izao.

dsc_0039 ?
Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina FJKM Ambohibary Zoara sy Rtoa Lalao (FF) no nanentana ny kristiana hianatra ny Tenin’Andriamanitra
dsc_0050 ?
Rehefa nirava ny fotoam-pivavahana maraina dia nanatona avy hatrany an’i Felana (eo afovoany), naka lesona avy hatrany ireo Kristiana liana hianatra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: