NY FEO MIANTSO ANY AN’EFITRA


“Injany! misy feon’ny miantso mafy any an’efitra hoe: amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany.” (Lioka 3:4)

Aiza ny làlan’i Jehovah amboarina? Làlan-kalehany aiza no atao mahitsy? I Jaona Mpanao Batisa no ilay nialoha làlana an’i Jesosy. Nampibebaka ny olona izy mba handraisan’ny maro an’i Jesosy. Misy ny mikitaontaona sarotra aleha, ka mila amboarina ireny. Tsy inona izany fa ireo fahotana maro samy hafa mangeja ny olona. Mila ahitsy izany amin’ny alàlan’ny fibebahana. Koa, aoka samy hahatsiaro-tena fa mpanota isika rehetra ka hanenina, dia hiverina amin’Andriamanitra. Amboary ny làlana hidiran’i Jesosy ho ao am-pontsika. Andeha isika hiaraka amin’i Jaona hitory ny fibebahana. Ho avy ny Tompo.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: