FLM Toby Soatanana Ilafy

“Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo” Lioka 12:35 Mankalaza ny Advento isika izao alohan’ny Krismasy izao, izay manambara ny tokony hiomanantsika ka hananantsika fahavononana mandrakariva amin’ny fihavian’ny Tompo. Tsapa anefa fa toa miha matimaty, tsy mangatsiaka, tsy mafana ny finoan’ny Kristiana amin’izao fotoana izao. Noho ny fahatsapàna izany, Rtoa Diamamondra izay “Volontaire FF” […]